Panduan Pengurusan Rekod

  1. Home
  2. »
  3. perkhidmatan
  4. »
  5. Unit Rekod
  6. »
  7. Panduan Pengurusan Rekod

TitleSizeHitsDownload
JADUAL PELUPUSAN REKOD (Urusan Fungsian 2020)4.14 MB100 DownloadPreview
PANDUAN PENGURUSAN REKOD SEKTOR AWAM 201715.79 MB233 DownloadPreview
AKTA 629 – AKTA ARKIB NEGARA 2003181.19 KB108 DownloadPreview
MANUAL PENGGUNAAN KLASIFIKASI FAIL JKSM119.14 KB100 DownloadPreview
PANDUAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN FAIL411.50 KB103 DownloadPreview
TATACARA PENGURUSAN BILIK FAIL DAN BILIK REKOD JKSM114.49 KB173 DownloadPreview
PANDUAN PENGENDALIAN FAIL398.32 KB345 DownloadPreview
MANUAL PELUPUSAN REKOD FUNGSIAN-ARAHAN AMALAN NO.13 TAHUN 2006511.70 KB80 DownloadPreview
KITS PERUNDANGAN DALAM PENGURUSAN REKOD224.04 KB151 DownloadPreview
AKTA ARKIB NEGARA 2003 (akta 629)92.50 KB62 DownloadPreview
JPR KEWANGAN DAN PERAKAUNAN2.39 MB70 DownloadPreview
JPR URUSAN AM TAHUN 20122.60 MB66 DownloadPreview
AKTA RAHSIA RASMI 1972-Akta88340.67 KB60 DownloadPreview
SURAT PEKELILING AM. BIL. 1 TAHUN 2013 – PENYERAGAMAN FORMAT KEPALA SURAT BAGI KEMENTERIAN, JABATAN, AGENSI PERSEKUTUAN5.29 MB331 DownloadPreview
PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 5 TAHUN 2007 (PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT – BAB VI, VII, VIII)411.52 KB73 DownloadPreview
SURAT PEKELILING AM BIL 1-2003 (PENGUMPULAN DAN PEMELIHARAAN SURAT-SURAT PERSENDIRIAN PENJAWAT-PENJAWAT TINGGI KERAJAAN DI ARKIB NEGARA MALAYSIA)124.29 KB71 DownloadPreview
SURAT PEKELILING AM BIL 1-1970 – MENGADAKAN SUATU KUMPULAN LAPORAN-LAPORAN RASMI DI ARKIB NEGARA21.81 KB87 DownloadPreview
GARIS PANDUAN PENGELASAN DAN PENGELASAN SEMULA MENGIKUT AKTA RAHSIA RASMI 1972 DAN SURAT PEKELILING AM BIL. 2 TAHUN 1987519.31 KB93 DownloadPreview
ARAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 2007, BAB IV- PENGURUSAN REKOD ELEKTRONIK388.81 KB97 DownloadPreview
GARIS PANDUAN KAWALAN DAN PERATURAN KESELAMATAN MEMINDAH FAIL-FAIL, DOKUMEN-DOKUMEN, MAKLUMAT-MAKLUMAT DAN BAHAN-BAHAN TERPERINGKAT485.33 KB205 DownloadPreview

Skip to content