logo white

Kes Faraid

  1. Home
  2. »
  3. perkhidmatan
  4. »
  5. Prosedur Kes
  6. »
  7. Kes Faraid
BIDANGKUASA KES FARAID ADALAH SEPERTI BERIKUT :

 I. Nilai harta pusaka melebihi RM100,000.00 – Bagi nilai pusaka yang melebihi RM100,000.00 permohonan hendaklah difailkan/didaftarkan terus ke Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan.

II. Nilai harta pusaka tidak melebihi RM100,000.00 – Bagi nilai pusaka simati yang di bawah RM100,000.00, permohonan hendaklah difailkan/didaftarkan di Mahkamah Rendah Syariah di daerah di mana pemohon tinggal.

BUTIR-BUTIR PERLU ADA DALAM SETIAP PENDAFTARAN KES FARAID :

Permohonan Persendirian/Peguam

a. Borang Permohonan Pendaftaran Kes Faraid

b. Salinan Kad Pengenalan Pemohon

c. Salinan Kad Pengenalan Waris-waris

d. Salinan dokumen berkaitan harta

e. Jumlah Keseluruhan Harta Pusaka

Skip to content