Jenis Kes

  1. Home
  2. »
  3. perkhidmatan
  4. »
  5. Majlis Sulh
  6. »
  7. Jenis Kes

JENIS KES SULH

Merujuk Arahan Amalan No.1 Tahun 2010

Kes-kes yang dinyatakan ini perlu dirujuk ke Majlis Sulh semasa peringkat pendaftaran kes di Mahkamah Syariah iaitu terdapat 18 Jenis Tuntutan:-

1) Gantirugi Pertunangan

2) Muta’ah

3) Harta Sepencarian

4) Nafkah Isteri

5) Nafkah Kepada Pihak Tak Upaya

6) Cagaran Nafkah

7) Nafkah Eddah

8) Mengubah Perintah Nafkah

9) Tunggakan Nafkah

10) Nafkah Anak

11) Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak

12) Mengubah Perjanjian Hak Jagaan Anak

13) Hadhanah

14) Gantirugi Perkahwinan

15) Hak Tempat Tinggal

16) Perintah Supaya Suami Tinggal Bersama Semula

17) Isteri Kembali Taat

18) Mas Kahwin

Kes yang tidak perlu melalui Proses Sulh seperti berikut:-

1) Permohonan perceraian atau pengesahan Nasab

2) Kes Ex Parte atau Interim seperti Hak Penjagaan Sementara

3) Kes yang telah melalui Proses Pengantaraan di Jabatan Bantuan Guaman Malaysia

Skip to content