Punca Kuasa

  1. Home
  2. »
  3. organization
  4. »
  5. Profil Korporat
  6. »
  7. Punca Kuasa

Perjalanan Kes Mal dan Kes Jenayah di MTS dan MRS di Negeri Sembilan adalah berdasarkan kepada bidangkuasa yang diperuntukkan di bawah:-

1.Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003 .

2.Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan (pindaan) 2004

3.Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003

4.Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003

5.Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003

6.Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Sembilan ) 2003.

7.Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 1992 dan pindaan 2004

8..Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Sembilan) 2004

9. Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan) 2005

10.Enakmen Tarekat Tasawuf (Negeri Sembilan) 2005

Skip to content