Perjalanan Kes Mal dan Kes Jenayah di MTS dan MRS di Negeri Sembilan adalah berdasarkan kepada bidangkuasa yang diperuntukkan di bawah:-

1.Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003 .

2.Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan (pindaan) 2004

3.Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003

4.Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003

5.Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003

6.Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Sembilan ) 2003.

7.Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 1992 dan pindaan 2004

8..Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Sembilan) 2004

9. Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan) 2005

10.Enakmen Tarekat Tasawuf (Negeri Sembilan) 2005