Misi

Memperkasakan Institusi Kehakiman Dan Perundangan Syariah Yang Terbilang Menjelang Tahun 2020.

Visi

Melaksanakan Pengurusan Kehakiman Dan Perundangan Syariah Kepada Masyarakat Islam Di Negeri Sembilan Melalui Penyampaian Teknologi Maklumat Serta Mencipta Legasi Dengan Menelusuri Transformasi Secara Efisyen Dan Berintegriti.

Objektif

  1. Mengendalikan kes-kes syariah dengan adil, teratur dan berkesan berasaskan bidangkuasa yang diberikan oleh undang-undang dan perlembagaan selaras dengan kehendak dan prinsip Islam yang terkandung di dalam Al Quran, As Sunnah, Ijmak serta Qias;
  2. Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai dan kakitangan dari aspek perundangan dan pengurusan;
  3. Menyediakan dan mempertingkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pentadbiran;
  4. Menyediakan dan mempertingkatkan kemudahan dan insfrastruktur yang terbaik dan mencukupi

[Dikemaskini pada 2 September 2020 | 11:40 pm]