VISI

  • Pengurusan Kehakiman dan Perundangan Syariah yang unggul di Negeri Sembilan.

MISI

  • Melaksanakan Pengurusan Kehakiman Dan Perundangan Syariah Di Negeri Sembilan dengan efisien dan berintegriti menepati Maqasid Syariah.

OBJEKTIF

  1. Mengurus dan mengendalikan kes-kes mal dan jenayah secara tepat dan teratur mengikut hukum syarak dan undang-undang mengikut masa yang ditetapkan;
  2. Menguatkuasakan dan melaksanakan penghakiman secara teratur dan berkesan;
  3. Memberi perkhidmatan penyelesaian kes secara alternatif yang berkesan;
  4. Merancang dan membangunkan sumber manusia yang mencukupi, terlatih dan berkompeten; dan
  5. Menyediakan dan mempertingkatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pentadbiran.

[Dikemaskini pada 15 April 2021 |3:20 pm]