VISI

 • Pengurusan Kehakiman dan Perundangan Syariah yang unggul di Negeri Sembilan.
 1. Mengurus dan mengendalikan kes-kes mal dan jenayah secara tepat dan teratur mengikut hukum syarak dan undang-undang mengikut masa yang ditetapkan.
 2. Menguatkuasakan dan melaksanakan penghakiman secara teratur dan berkesan.
 3. Memberi perkhidmatan penyelesaian kes secara alternatif yang berkesan.
 4. Merancang dan membangunkan sumber manusia yang mencukupi, terlatih dan berkompeten.

MISI

 • Melaksanakan Pengurusan Kehakiman Dan Perundangan Syariah Di Negeri Sembilan dengan efisien dan berintegriti menepati Maqasid Syariah.
 1. Menyediakan dan mempertingkatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengurusan kes dan pentadbiran.

OBJEKTIF

 1. Mengurus dan mengendalikan kes-kes mal dan jenayah secara tepat dan teratur mengikut hukum syarak dan undang-undang mengikut masa yang ditetapkan;
 2. Menguatkuasakan dan melaksanakan penghakiman secara teratur dan berkesan;
 3. Memberi perkhidmatan penyelesaian kes secara alternatif yang berkesan;
 4. Merancang dan membangunkan sumber manusia yang mencukupi, terlatih dan berkompeten; dan
 5. Menyediakan dan mempertingkatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pentadbiran.

[Dikemaskini pada 15 April 2021 |3:20 pm]