• Menguruskan permohonan pendaftaran kes-kes jenayah iaitu Kes Mal, Kes Jenayah dan Faraid.
  • Menguruskan perbicaraan kes Mal, Jenayah dan Faraid.
  • Menguruskan perintah-perintah mahkamah.
  • Menguruskan kes rayuan Mal dan Jenayah.
  • Menguruskan Surat Akuan Faraid