1. Sebutan/Majlis Sulh/Rundingcara BSK dijalankan dalam tempoh 21 hari selepas kes didaftarkan.

2. Majlis Sulh/Rundingcara BSK diselesaikan tidak melebihi empat (4) sesi.

3. Perintah dikeluarkan 14 hari selepas kes diselesaikan.

4. Keputusan carian fail kes dimaklumkan kepada pelanggan tidak lebih daripada tujuh (7) hari.

5. Aduan pelanggan diberikan maklumbalas dalam tempoh 7 hari.