Misi

Berkhidmat dengan penuh dedikasi dan amanah bagi menjadikan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan cemerlang dalam melaksanakan keadilan bagi masyarakat Islam di Negeri Sembilan.

Visi

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan sebagai sebuah agensi yang cemerlang dalam melaksanakan keadilan berdasarkan Hukum Syarak bagi masyarakat Islam di Negeri Sembilan.

Objektif

  1. Mengendalikan kes-kes syariah dengan adil, teratur dan berkesan berasaskan bidangkuasa yang diberikan oleh undang-undang dan perlembagaan selaras dengan kehendak dan prinsip Islam yang terkandung di dalam Al Quran, As Sunnah, Ijmak serta Qias;
  2. Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai dan kakitangan dari aspek perundangan dan pengurusan;
  3. Menyediakan dan mempertingkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pentadbiran;
  4. Menyediakan dan mempertingkatkan kemudahan dan insfrastruktur yang terbaik dan mencukupi.