PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

Bilangan

Piagam Pelanggan

Sumber

Pencapaian

1.

Menetapkan tarikh sebutan/bicara kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes setelah maklumat lengkap diperolehi dan fi berkenaan dijelaskan bagi kes mal dan setelah maklumat lengkap difailkan oleh pihak pendakwa.

Sistem Pendaftaran Kes Mal (SPKMS)

100%

2.

Menetapkan sebutan sesuatu kes/ pertemuan sulh dalam masa 21 hari selepas kes di daftarkan.

Sistem pendaftaran Kes Mal (SPKMS )dengan menggunakan Modul Majlis Sulh.

100%  

3.

Mengeluarkan perintah dalam masa 7 hari selepas kes diselesaikan dengan syarat fi berkenaan telah dijelaskan.

Sistem Pendaftaran Kes Mal SPKMS dengan menggunakan Modul borang-borang dan Modul Rekod Penghakiman 

100%

4.

Mengeluarkan sijil faraid dalam masa 7 hari selepas di buat pembahagian hak waris.

Sistem Pendaftaran Kes Mal (SPKMS) Dengan   Menggunakan Modul Rekod Perbicaraan.

100%   

5.

Menyiasat dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas aduan yang di terima, dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan di terima.

Laporan Rekod Aduan (Jawatankuasa Aduan JKSNS)

98%   

6.

Bil-bil dari pembekal yang telah disahkan di proses pembayarannya dalam tempoh 14 hari dari tarikh di terima.

Sistem SPEKS.

100%  

7.

Wang jaminan akan dikembalikan dalam tempoh 1 bulan selepas permohonan diterima dengan mengemukakan resit asal.

Sistem Pendaftaran Kes Mal (SPKMS) melalui Modul Bayaran.

100%