Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

Search FAQs
Apakah syarat-syarat sesuatu kes boleh didaftarkan di Mahkamah Syariah?

Semua orang Islam yang berkahwin secara sah mengikut Hukum Syarak dan bermastautin di dalam sesuatu negeri boleh mendaftarkan permohonan atau tuntutan di mana-mana Mahkamah Syariah di tempat anda bermastautin.

Apakah bidangkuasa Kes Mal Mahkamah Rendah Syariah Negeri Sembilan?

Bidangkuasa Mahkamah Rendah Syariah Negeri Sembilan merangkumi jumlah tuntutan tidak melebihi RM100,000.00.

 (Seksyen 62(2)(b), EPAI NS) 

Apakah bidangkuasa Kes Mal Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan?

Bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan pula merangkumi jumlah tuntutan melebihi RM100,000.00.

Bagaimana caranya untuk saya mendapatkan khidmat guaman sekiranya saya tidak berkemampuan?

Anda boleh berhubungan dengan Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sembilan, di :

 

Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sembilan 

Tingkat 7, Wisma Persekutuan

Jalan Dato’ Abdul Kadir

70000 SEREMBAN

NEGERI SEMBILAN

 

No Telefon

: 06-7630457 / 06-7637230 

Bagaimana cara untuk saya mendapatkan borang pendaftaran kes?

Anda boleh mendapatkan borang pendaftaran kes dengan memuat turun borang di Laman Web ataupun mendapatkan di kaunter Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Sembilan.

Kenapa seseorang tidak dibenarkan berjumpa dan mengadu dengan hakim secara terus?

Anda tidak akan dibenarkan berjumpa dan mengadu kepada Hakim bagi mengelakkan ketidakadilan/ berlaku tohmah. Masa untuk berjumpa Hakim ialah apabila kes anda disebut/dibicarakan di dewan Mahkamah semasa Mahkamah bersidang. Sekiranya anda ada urusan berkaitan dengan perbicaraan atau kes, bolehlah berjumpa dengan pihak Pendaftar, Penolong Pendaftar atau Pembantu Pendaftar (berurusan di Kaunter Pendaftaran).

Saya telah menerima perintah/ keputusan pada hari ini, namun tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut. Apa yang boleh saya lakukan bagi mencabar keputusan tersebut?

Pihak yang terkilan/ tidak berpuashati dengan keputusan boleh membuat rayuan dengan memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari daripada hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja dan bahagian yang mana keputusan itu yang ingin dirayu.

Peringkat :

  1.   Mahkamah Rendah merayu kepada Mahkamah Tinggi.
  2.  Mahkamah Tinggi merayu kepada Mahkamah Rayuan
Setelah mendaftarkan tuntutan/ permohonan, bilakah kes saya akan disebut/ dipanggil ke Mahkamah?

Setelah kes didaftar, anda akan diberikan tarikh sebutan, bicara atau Majlis Sulh pada hari yang sama. Lazimnya Mahkamah akan menetapkan tarikh sebutan dalam tempoh 21 hari selepas tarikh pendaftaran. 

Kes saya telah selesai, bilakah saya boleh mendapatkan perintah bertulis daripada Mahkamah?

Perintah Bertulis boleh diperolehi dalam tempoh 7 hari selepas kes diputus dan dipohon oleh pelanggan (dengan kos).

Apakah yang dimanakan Kes Faraid?

Kes Faraid ialah kes yang didaftarkan untuk menyelesaikan masalah pembahagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang setelah berlaku kematiannya. Harta pusaka (faraid) terbahagi kepada dua :

i.                 Harta tak alih seperti tanah dan rumah

 

ii.           Harta alih adalah seperti wang simpanan bank, saham-saham, KWSP, Tabung Haji, Insuran, Koperasi, kenderaan, barang-barang kemas dan seumpamanya.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan Sijil Faraid di Mahkamah Syariah?

Dokumen yang diperlukan ialah :

 

i.                     Borang permohonan yang lengkap ;

 

ii.                   Salinan sijil mati si mati atau surat akuan.

 

iii.                  Salinan kad pengenalan waris-waris/sijil kelahiran atau surat akuan.

 

iv.                Salinan geran harta/buku akuan/penyata.

 

v.                  Sijil nilaian harta jika ada. 

 

 

vi.                Wang proses mengikut nilai penuh harta pusaka.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan Sijil Faraid di Mahkamah Syariah?

Dokumen yang diperlukan ialah :

 

i.             Borang permohonan yang lengkap ;

 

ii.           Salinan sijil mati si mati atau surat akuan.

 

iii.         Salinan kad pengenalan waris-waris/sijil kelahiran atau surat akuan.

 

iv.          Salinan geran harta/buku akuan/penyata.

 

v.            Sijil nilaian harta jika ada. 

 

 

vi.          Wang proses mengikut nilai penuh harta pusaka.

Saya telah bercerai dan saya ingin menuntut harta-harta yang telah diperolehi sepanjang perkahwinan, jadi Mahkamah mana yang boleh saya rujuk untuk kes saya ini?

Tuntutan ini dinamakan Tuntutan Harta Sepencarian dan Mahkamah yang boleh mendengar/membicara/ memutuskan kes ini ialah Mahkamah Tinggi Syariah berdasarkan peruntukan Seksyen 63(3)(b)(iv), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003.

Lokasi Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan hanya bertempat di Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan.

Apakah yang dimaksudkan dengan Harta Sepencarian?

Harta Sepencarian ialah harta yang diperolehi secara bersama oleh suami isteri semasa tempoh perkahwinan mengikut syarat-syarat yang digariskan oleh Hukum Syarak.

(Berdasarkan Seksyen 122, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003.

Dalam keadaan apakah yang membolehkan tuntutan Harta Sepencarian boleh dibuat?

i.             Apabila berlaku perceraian

ii.           Apabila kematian salah seorang pasaangan

iii.         Apabila berlaku poligami

(Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 5  Tahun 2003 dan No. 14 Tahun 2006).

Bagaimanakah Mahkamah menentukan pembahagian Harta Sepencarian?

Lazimnya, kes Tuntutan Harta Sepencarian akan dirujuk kepada Majlis Sulh terlebih dahulu untuk tujuan mencari penyelesaian secara damai.

Pembahagiannya akan dibahagikan mengikut takat sumbangan masing-masing pihak  secara langsung mahupun tidak langsung dalam tempoh perkahwinan bagi memperoleh harta tersebut.

(Berdasarkan Seksyen 122(4), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003).

Adakah isteri yang tidak bekerja/ menjadi surirumah berhak menuntut Harta Sepencarian?

Isteri yang tidak bekerja layak/ berhak menuntut Harta Sepencarian di Mahkamah Syariah. Mahkamah boleh membuat penilaian kepada sumbangan tidak langsung isteri sepanjang tempoh perkahwinan seperti menjaga keharmonian rumahtangga (menjaga kebajikan anak-anak dan suami serta usaha menjaga harta tersebut).

(Berdasarkan Seksyen 122(4), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003).

Bagaimanakah hendak memfailkan tuntutan hak jagaan anak (hadhanah) di Mahkamah Syariah?

Anda boleh memfailkan kes hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah di mana tempat anda bermastautin.

Siapakah yang berhak terhadap tuntutan hak jagaan anak ?

Secara asalnya, Hukum Syarak menetapkan bahawa ibu adalah orang yang paling berhak terhadap penjagaan anak (Hadhanah).

Jika ibu hilang kelayakan di bawah Hukum Syarak, maka hak tersebut boleh diberikan kepada nenek sebelah ibu ke atas kemudian barulah bapa.

Mahkamah juga boleh mempertimbangkan sekiranya wujud pilihan anak dengan membuat pertimbangan kepada kebajikan dan kepentingan anak tersebut.

(Bahagian VII : Perihal Penjagaan, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003).

Apakah kelayakan-kelayakan untuk menjadi seorang penjaga bagi kanak-kanak (Hadhinah)?

Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak, berhak menjalankan hak terhadap hadhanah jika :

(a)   dia seorang Islam;

(b)   dia sempurna akal;

(c)   umurnya melayakkan dia memberi kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu;

(d)   dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah; dan

(e) dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.

(Berdasarkan Seksyen 83, Enakmen Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003).

Adakah kelayakan ibu sebagai seorang penjaga yang paling berhak boleh hilang?

Hak seseorang perempuan terhadap hadhanah hilang—

(a) jika perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu yang melarang orang itu berkahwin dengan kanak-kanak itu, jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan; 

(b) jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka;

(c) jika perempuan itu menukar permastautinannya dengan tujuan untuk menghalang bapa kanak-kanak itu daripada menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang bercerai boleh membawa anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu;

(d) jika perempuan itu murtad;

(e) jika perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu.

(Berdasarkan Seksyen 84, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003).

Berapa lamakah tempoh penjagaan kanak-kanak yang ditetapkan oleh undang-undang?

Hak penjaga bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki.

Manakala umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.

Tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan pihak penjaga tersebut, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.

Setelah tamatnya hak penjaga tersebut, penjagaan adalah turun kepada bapa dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada dengan ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

(Berdasarkan Seksyen 85, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003).

Siapakah yang berhak menjadi penjaga (Hadhinah) bagi seorang anak luar nikah (anak tak sah taraf)?

Penjagaan kanak-kanak tak sahtaraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu.

(Berdasarkan Seksyen 86, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003).

Saya telah bercerai dengan suami saya dan mempunyai anak yang berada dalam jagaan saya. Apakah hak-hak yang boleh saya tuntut selepas perceraian?

Dalam keadaan ini, Puan boleh membuat tuntutan bagi:

  • Nafkah iddah (kecuali talaq tiga). Namun sekiranya ditalaq 3, tetapi sedang mengandung, maka wujud hak.
  •  Harta Sepencarian ;
  •  Nafkah anak-anak (bagi anak yang berada dalam jagaan ibu) ;
  •  Harta Sepencarian ;    
  • Muta’ah ;  
  • Hak tempat tinggal semasa eddah ; 
  • Hutang dalam perkahwinan (jika berkaitan) ;
  • Tunggakan nafkah isteri dan anak (jika berkaitan).                         
Kenapa Mahkamah tidak bayar nafkah sedangkan perintah telah dikeluarkan?

Mahkamah hanya berkuasa mengeluarkan perintah kepada suami untuk membayar nafkah dan sebagainya. Bayaran itu akan datang dari pihak suami bukan Mahkamah.

Tetapi sekiranya pihak suami tidak membayar seperti yang diperintahkan, si isteri atau anak yang berkepentingan dengan nafkah tersebut boleh memohon penguatkuasaan perintah di Mahkamah.

Mahkamah akan mengeluarkan perintah penguatkuasaan dalam bentuk samada memerintahkan bayaran secara potongan gaji atau dipenjarakan dan sebagainya sepertimana yang dipohon.

Berapa lamakah tempoh perintah nafkah isteri dan anak-anak yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah tersebut berkuatkuasa?

Sesuatu perintah nafkah hendaklah tamat apabila mati orang yang kena membayar nafkah, atau apabila mati orang yang berhak menerima nafkah tersebut.

(Seksyen 65, EUUKI NS)

Manakala, lamanya tempoh perintah khusus bagi nafkah anak adalah bergantung kepada perkara-perkara berikut (Seksyen 80, EUUKI NS) :

a)            Jika sesuatu perintah mengenai nafkah seseorang anak dinyata sebagai selama tempoh yang lebih singkat.

b)            Jika sesuatu perintah itu telah dibatalkan.

c)             Jika sesuatu perintah itu dibuat untuk :

i.             Seseorang anak perempuan yang belum berkahwin atau yang, oleh sebab sesuatu hilang upaya dari segi otak atau jasmani, tidak berupaya untuk menanggung nafkah dirinya ; atau

ii.           Seorang anak lelaki yang, oleh sebab sesuatu hilang upaya dari segi otak atau jasmani, tidak berupaya untuk menanggung nafkah dirinya,

Perintah nafkah hendaklah tamat apabila anak itu mencapai umur lapan belas tahun, tetapi Mahkamah boleh atas permohonan oleh anak itu atau oleh mana-mana orang lain, melanjutkan perintah nafkah itu supaya meliputi apa-apa tempoh tambahan yang difikirkannya munasabah, bagi membolehkan anak itu mengikuti pelajaran atau latihan lanjut atau lebih tinggi.

Siapakah yang perlu menanggung nafkah anak?

Adalah menjadi kewajipan bagi seorang bapa untuk menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya. 

Jika bapa kanak-kanak itu telah mati atau tempat di mana bapanya berada tidak diketahui atau jika bapanya tidak berupaya menanggung nafkah mereka.

 

Maka, menjadi kewajipan bagi seseorang yang bertanggungan di bawah Hukum Syarak, supaya menanggung nafkah atau memberi sumbangan kepada nafkah kanak-kanak tersebut.

Adakah jumlah pembayaran nafkah anak yang dikeluarkan sepertimana dalam Perintah Mahkamah boleh diubah?

Boleh, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, seseorang yang ada mempunyai kepentingan, boleh membuat permohonan kepada Mahkamah sama ada untuk mengubah atau membatalkan sesuatu perintah mengenai nafkah seseorang anak dengan diasaskan ke atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan anak tersebut. 

 

(Seksyen 67, EUUKI NS)

Siapakah yang perlu menanggung nafkah anak luar nikah (anak tak sahtaraf)?

Penjagaan kanak-kanak tidak sah taraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu.

 

 

(Seksyen 86, EUUKI NS)

Siapakah yang berkewajipan untuk menanggung nafkah anak angkat?

Jika seseorang lelaki (bapa angkat) telah menerima seseorang kanak-kanak yang bukan anaknya sebagai seorang ahli keluarganya, maka adalah menjadi kewajipannya menanggung nafkah kanak-kanak itu semasa dia masih seorang kanak-kanak, setakat mana bapa dan ibu kanak-kanak itu tidak berbuat demikian dan Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang perlu bagi memastikan kebajikan kanak-kanak itu. 

(Seksyen 79, EUUKI NS)