Penolong Pegawai Syariah (LS29/LS32 (KUP LS32)
Telefon:
06-4816482
Maklumat Pelbagai:

<a href="mailto:jais[at]esyariah[dot]gov[dot]my?Subject=Salam%20sejahtera" target="_top">jais[at]esyariah[dot]gov[dot]my</a>