Penolong Pegawai Syariah (LS29/LS32) (KUP LS32)
Telefon:
06-4418061
Maklumat Pelbagai:

<a href="mailto:kamariah1[at]esyariah[dot]gov[dot]my?Subject=Salam%20sejahtera" target="_top">kamariah1[at]esyariah[dot]gov[dot]my</a>