Pembantu Syariah (LS19/LS22) (KUP LS22)
Telefon:
06-4582366
Maklumat Pelbagai:

<a href="mailto:samsol[at]esyariah[dot]gov[dot]my?Subject=Salam%20sejahtera" target="_top">samsol[at]esyariah[dot]gov[dot]my</a>