PIAGAM PELANGGAN SEKSYEN BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA

 • Memastikan 50% kes pelanggaran perintah nafkah yang didaftarkan dalam tahun 2017 dan ke bawah dapat diselesaikan melalui rundingcara/tindakan penguatkuasaan perintah di mahkamah syariah melalui Bahagian Sokongan Keluarga. {Pencapaian}

PIAGAM PELANGGAN UNIT ICT JKSNS

 1.1  SISTEM APLIKASI

 • Memastikan sistem-sistem aplikasi yang digunakan oleh warga JKSNS sentiasa boleh digunakan dengan cekap dan lancar.
 • Memastikan permohonan baru emel diambil tindakan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas Unit ICT menerima pemakluman kemasukan pegawai baru jabatan.
 • Memastikan permohonan baru dan pembaharuan tanda tangan digital diambil tindakan dalam tempoh masa 3 hari bekerja selepas permohonan diterima oleh Unit ICT.

1.2  OPERASI ICT

 • Memastikan peralatan ICT yang dibekalkan kepada pengguna sentiasa beroperasi dengan cekap dan lancar dengan menjalankan penyelenggaraan peralatan ICT dan Perisian ICT 2 kali setahun
 • Memastikan khidmat bantuan terhadap masalah komputer yang dilaporkan oleh pengguna dapat diberikan dalam tempoh 3 hari bekerja dari masa laporan diterima.
 • Proses penyelenggaraan dimulakan dalam tempoh tidak lebih daripada 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan laporan/ aduan kerosakan.

1.3  KESELAMATAN ICT

 • Menjalankan pemantauan dan pengimbasan ke atas rangkaian ICT kerajaan tanpa sebarang prejudis dan prasangka 1 kali sebulan.
 • Menjalankan penyelidikan dan pengauditan keselamatan ICT secara profesional berpandukan kepada Dasar Keselamatan ICT JKSM.

1.4  LAMAN WEB JKSNS

 • Memastikan Laman Web JKSNS boleh dicapai sepanjang masa.
 • Mengandungi kandungan baharu atau pindaan kepada kandungan yang sedia ada diterima daripada pegawai yang bertanggungjawab terhadap bidang ini dimasukkan ke dalam Laman Web dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh ianya diterima.

1.5  MEDIA SOSIAL RASMI JKSNS (Facebook Page)

 • Memastikan media sosial Rasmi JKSNS iaitu Facebook Page dikemaskini 12 kali setahun (1 kali dalam sebulan)